Długotrwała niezależność od paliw kopalnych i najwyższy stopień samowystarczalnościFirma Koenig & Bauer uniezależnia się od gazu pochodzącego z rurociągów

• Dopasowanie infrastruktury jeszcze przed sezonem grzewczym

• Całkowite zastąpienie gazu technologicznego od końca lipca 2022 r.

• LPG, olej opałowy i ciepło pochodzące z sieci zastąpią gaz pochodzący z rurociągów

W obliczu grożącego niedoboru gazu firma Koenig & Bauer w ostatnich miesiącach pracowała intensywnie nad uniezależnieniem się od gazu pochodzącego z rurociągów. Dzięki temu od końca lipca 2022 roku gaz technologiczny, który wcześniej był niezbędny do prowadzenia procesów produkcyjnych, może zostać całkowicie zastąpiony. W największych zakładach produkcyjnych do 01.09.2022 r. nastąpi zmiana paliwa niezbędnego do celów zaopatrzenia w energię cieplną.

Dzięki dostosowaniu infrastruktury gaz pochodzący z rurociągów jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zostanie zastąpiony miksem energetycznym składającym się m.in. z LPG, oleju opałowego i ciepła pochodzącego z sieci. W konsekwencji ograniczeń dostaw gazu nie można wykluczyć także nieprzewidzianych wahań w sieci energetycznej. Z tego względu firma Koenig & Bauer zaopatrzyła się również w mobilne agregaty prądotwórcze (NEA) o dużej mocy, które mogą być zastosowane w zależności od potrzeb. Dzięki temu produkcja we wszystkich europejskich zakładach firmy jest dobrze zabezpieczona, nawet w przypadku wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu.

Firma Koenig & Bauer pracuje także nad koncepcjami zrównoważonej energii, i to nie tylko od czasu pojawienia się napiętej sytuacji w zakresie zaopatrzenia w nią. Nadrzędnym celem jest długoterminowa niezależność od paliw kopalnych i maksymalny stopień samowystarczalności. Mają one szczególne znaczenie ze względu na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, jakie postawiła sobie firma Koenig & Bauer oraz na maksymalną odporność na ewentualne wahania na rynkach energetycznych w przyszłości.

Downloads

Paweł Krasowski
Product Manager

ul.Taneczna 18 (budynek B)
02-829 Warszawa
Polen

T: +48 668 872 692
E-Mail

Print-Broschüre bestellen
    Zur Bestellung